Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie FOR-WIN z nami do mistrzostwa z siedzibą w Radomierzyce (55-010), ul. Różana 21, NIP 8961603465 REGON: 388863683, (dalej Administrator i/lub Stowarzyszenie, for-win.pl oraz oliwiakadzielska.pl).
 2. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych gości. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłączne na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu państwowego. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Przez bezustannie trwający okres prac nad naszymi stronami internetowymi pilnujemy tego, aby bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Dlatego udostępniamy jedynie pewne, sprawdzone rozwiązania. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przez nas przechowywane są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.
 5. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów, którym dane są udostępniane znajdują się w opisie każdego z procesów oraz w pkt 9 / 7 Polityki Prywatności.

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
  
  1. na podstawie zawartej z Tobą umowy, wyłącznie dla celów jej realizacji
  2. w innym zakresie – tylko na podstawie Twojej zgody
  3. jeżeli jako Administrator będziemy posiadać prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia swoich praw)
  4. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

3. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów w jakich zostały zebrane, w szczególności są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu udostępnienia funkcjonalności konta,
 2. w celu realizacji umowy,
 3. w celu rozpatrzenia reklamacji,
 4. w celu wysyłania Newsletter (w razie udzielenia zgody)

4. Prawa podmiotu danych.

 1. Przysługują Ci następujące prawa:
  
  1. prawo dostępu do danych: Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.
  2. prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Możesz od nas żądać jedynie tych danych, jakie nam przekazałeś.
  3. prawo do poprawiania danych: Jeżeli posiadamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne – masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.
  4. prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyn. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak: trwający spór sądowy i/lub zaległość w zobowiązaniach
  5. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu for-win.pl i/lub oliwiakadzielska.pl, Administrator wówczas zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, np.: z powodu roszczeń prawnych.
  6. prawo do niewyrażenia zgody na marketing: Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingowych.
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
  8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:
 • nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu for-win.pl i/lub oliwiakadzielska.pl, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych
 • jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia

5. Zasady realizacji przysługujących Ci praw.

 1. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw napisz do nas na adres: biuro@for-win.pl lub skontaktuj się z BOK pod nr tel.: 71-307-69-00
 2. Administrator danych osobowych, dbając o zapewnienie jak najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych Twoich danych osobowych współpracuje wyłącznie z solidnymi dostawcami usług hostingowych oraz środowiska serwerowego.

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

 1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Newslettery wysyłamy do Ciebie na podstawie zawartej z Tobą Umowy.
 2. Treści marketingowe w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. adres
  4. numer telefonu
 • Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które współpracują z nami w celu realizacji usług marketingowych w tym firmom umożliwiającym dystrybucję cyfrowych materiałów marketingowych.
 • Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe, nie będą sprzedawane ani nie będą przekazywane firmom zewnętrznym.
 • W każdym czasie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych bez podania przyczyn.
 • Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, co za tym idzie – nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?

 1. Nasi upoważnieni przedstawiciele będą mogli używać Twoich danych osobowych w następującym celu:
  
  1. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące naszej oferty
  2. prezentacji oferty współpracy
  3. obsługi procesu reklamacji
  4. realizacji bieżącej obsługi zlecenia
 • W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.:
  
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko
  • adres
  • numer telefonu
  • całą korespondencję na dany temat
 • Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które współpracują z nami w celu realizacji celów, o których mowa wyżej.
 • Wiadomości e-mail oraz korespondencję będziemy przechowywać przez okres 03 lat licząc od dnia, w którym otrzymano powyższe dane.
 • W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa wyżej, chyba że będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.

8. Pozostałe przypadki wykorzystywania danych osobowych:

 1. Powinieneś wiedzieć, że:
  
  1. Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 • W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:
  
  • numer klienta
  • numer zlecenia
  • imię i nazwisko
  • adres pocztowy
  • kwota transakcji
  • data transakcji
 • Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.
 • Kiedy zostawiasz komentarze w witrynie, zbieramy Twoje dane pokazane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby pomóc w wykrywaniu ewentualnego spamu.
 • Zanonimizowany ciąg znaków utworzony na podstawie Twojego adresu e-mail (zwany również hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Twojego komentarza.

9. Polityka cookies (tzw. „ciasteczka”)

 1. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator stron internetowych for-win.pl oraz oliwiakadzielska.pl, czyli stowarzyszenie FOR-WIN z nami do mistrzostwa z siedzibą pod adresem ul. Różana 21, 55-010 Radomierzyce.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Stowarzyszenia do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika stron internetowych Stowarzyszenia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy stron internetowych Stowarzyszenia korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika stron internetowych Stowarzyszenia (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Stowarzyszenia ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach stron internetowych Stowarzyszenia stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach stron internetowych Stowarzyszenia stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych Stowarzyszenia, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron Stowarzyszenia,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych Stowarzyszenia,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Stowarzyszenia,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Mechanizmy, które możesz spotkać na stronach naszych domen for-win.pl oraz oliwiakadzielska.pl:
 • Google Analytics (szczegółowe informacje znajdziesz tu: google.com/analytics/); 
 • Facebook i Pixel Facbook (szczegółowe informacje znajdziesz tu: facebook.com);
 • Instagram (szczegółowe informacje znajdziesz tu: instagram.com);
 • Youtube (szczegółowe informacje znajdziesz tu: youtube.com);
 • PayU (szczegółowe informacje znajdziesz tu: payu.pl);
 • PayPal (szczegółowe informacje znajdziesz tu: paypal.pl);
 • Przelewy24 (szczegółowe informacje znajdziesz tu: przelewy24.pl);

Pliki Cookies stosowane w serwisach Stowarzyszenia nie przechowują żadnych Twoich danych osobowych, natomiast poziom ochrony przed Cookies ustawisz w każdej przeglądarce, aż do całkowitego zablokowania plików Cookies – możesz skonfigurować te ustawienia wg własnych preferencji. Przy czym warto pamiętać, że większa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony. WAŻNE: ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych Stowarzyszenia wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron Stowarzyszenia reklamodawców oraz partnerów.

9. Stowarzyszenie FOR-WIN z nami do mistrzostwa w przeglądarce klienta przechowuje takie dane jak:

 • oznaczenia serwerowni: ciasteczko ROUTEID,
 • zmienne sesyjne: ciasteczko main,
 • nazwę klienta: ciasteczko mega_nick.